Contact
Algemene informatie
info@nhnsupport.nl

Wiljan Nijenhuis
+31 (0)6 - 50 929 742
wiljan@nhnsupport.nl

Jan Holt
+31 (0)6 - 11 159 495
jan@nhnsupport.nl

Lennaert Noordman
+31 (0)6 - 20 722 930
lennaert@nhnsupport.nl
Service en Ondersteuning
Rianne Deunk
085 - 3034679
rianne@nhnsupport.nl

Bereikbaar:
maandag t/m vrijdag : 09:30 - 17:00
» Contact formulier » Email Support » Digitale nieuwsbrief

De vier succesfactoren voor optimale bedrijfsconditie

De belangrijkste bron van inkomsten voor een club zijn de leden. Hoe krijgen we zoveel mogelijk leden binnen (sales) en hoe houden we de leden zo lang mogelijk vast (retentie) Daarnaast is het ook van belang dat de leden iedere maand voor een zo hoog mogelijke omzet zorgen (gemiddelde omzet per lid). Als aan die voorwaarden wordt voldaan, is de club een heel eind op weg.

Er is echter één aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk kostenbeheersing. Met name de personeelskosten verdienen grote aandacht.
Pas wanneer ook deze vierde factor onder controle is gebracht, is er sprake van balans, oftewel een optimale bedrijfsconditie.

De genoemde succesfactoren kunnen alleen positief worden beïnvloed door middel van goed personeel. Het rendement van de vier succesfactoren staat of valt ten slotte met de mensen die ze moeten beïnvloeden. Vaak ontbreekt bij het eigen personeel de kennis en ervaring om voldoende aan de succesfactoren te kunnen werken. Om die reden verzorgt NHN Support praktische en effectieve vaardigheidstrainingen op de werkvloer. Daarnaast bieden wij indien nodig ondersteuning bij de werving en selectie van nieuw personeel.


NHN Support kan fitnessclubs op verschillende manieren helpen om het bedrijfsresultaat te optimaliseren. Dit verschilt per behoefte en dus per club.


NHN Support biedt de begeleiding op drie verschillende manieren aan :


Inhouse Support
Live Support
ClubPlanner